Tennessee Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Kontni Paj Anba paj
Plan Medicare Advantage nou ofri yo se pou moun ki kalifye pou ni Medicaid ak Medicare Pati A ak B. Plan nou yo ba ou plis avantaj ak karakteristik pase Original Medicare. Epi ou toujou ap resevwa tout avantaj Medicaid ou yo.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0251-002

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Gade Kalifikasyon

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$3250 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Icon

Avantaj Pwodui Sante

Up to $1060 in credits to place catalog orders for health products you may need.
Personal Emergency Response System Icon

Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-800-690-1606/
TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-800-690-1606/
TTY: 711

Enskri nan Plan

Kounye a, ou ka enskri nan plan sa a sou entènèt.

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout Eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0251-002

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)
H0251-004

Plan sa a ba ou yon chwa doktè ak lopital. Plis ou jwenn pwoteksyon pou yon lis long medikaman preskripsyon. Gade Kalifikasyon

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$3500 pou sèvis dantè.
Health Products Benefit Icon

Avantaj Pwodui Sante

Up to $1100 in credits to place catalog orders for health products you may need.
Personal Emergency Response System Icon

Sistèm Repons Ijans Pèsonèl

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-800-690-1606/
TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-800-690-1606/
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout Eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0251-004

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Plus (HMO SNP)
H0251-005

This Special Needs Plan is for people who have Medicare Parts A & B and Medicaid. It offers more benefits and features than original Medicare. Plus, your Medicaid benefits stay the same. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs.

Gade Kalifikasyon

Monthly Plan Premium*

$0.00

Plis
Dental Coverage Icon

Asirans Dantè

$4000 toward dental services.

Health Products Benefit Icon

Avantaj Pwodui Sante

Up to $1200 in credits to place catalog orders for health products you may need.

Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Pwoteksyon asirans pou Akiponkti ak Kiwopratik

$0 kopeman pou jiska 20 vizit pa ane pou soulajman doulè akòz bagay ki afekte misk, nè ak zo.

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lè lokal,
7 jou lasemèn

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-800-690-1606/
TTY: 711

Rele nou pou konnen plis:
1-844-812-5965
TTY: 711

Èske w manm deja?

Rele nou nan 1-800-690-1606/
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout Eta a.
* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0251-005

Plan Kominotè UnitedHealthcare

Our TennCare Medicaid plan is for pregnant women, children, adults and people who are elderly or have a disability and who meet income requirements. This plan covers well and sick care plus extra support for those who need it. Chwazi “View Plan (Revize Plan an)” pou wè kisa plan nou an ofri w.

Plis
Primary Care Provider Icon

Primary Care Provider

Have one main person to go to for care. Use “Doctor Lookup” to find a doctor.

Transportation Icon

Transportation

We pay for rides to and from medical visits.

Prenatal Visits Icon

Prenatal Visits

Pregnant mothers get care and support to keep you and your baby healthy. 

Rele nou pou konnen plis:
1-800-690-1606 / TTY: 711

24 èdtan pa jou.
7 jou pa semèn.

Rele nou pou konnen plis:
1-800-690-1606
TTY: 711

Plan sa a disponib nan konte swivan yo:

 Plan sa a disponib nan tout Eta a.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software